Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Cudnost»

Datum/Čas
12.6.2019
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Liberec

Pod Skalkou 1450
46311 Liberec
Česká republika
Navigace na místo konání

Události v tomto místě


Všechny zájemce o výměnu zkušeností na jejich cestě hledání hodnot vycházejících z knihy Poselství Grálu zveme na cyklus tematických večerů. Tyto večery jsou koncipovány jako otevřená platforma pro lidi, kteří hlouběji hledají smysl života, duchovní hodnoty a chtějí je aplikovat do každodenního života. Cílem je vzájemné obohacení díky výměně pohledů na otázky, kterým čelíme jako jednotlivci, rodiny i jako lidstvo.

Snahou organizátorů je dát prostor každému účastníkovi, aby mohl vyjádřit svůj postoj, položit jakoukoli otázku a společně s ostatními se pokusit formulovat i odpověď. Rámec k těmto večerům tvoří vždy jedna z přednášek z­­ ­knihy Poselství Grálu jako vodítko určující směr společných úvah v rámci večera.

Tématem tohoto večera bude další přednáška  z knihy Poselství Grálu –  Cudnost.

Na setkání si prosím připravte odpovědi na tyto otázky:

1. Co si představujete pod pojmem „cudnost“?

2. Co se dnes obecně rozumí pod pojmem cudnosti ?

3. Jak souvisí cudnost s čistotou? Co vůbec rozumíte pod pojmeme čistota?

4. Co se v přednášce rozumí „znetvořeninou lásky“?  Co člověk na lásce vlastně znetvořil?

5. Jak souvisí láska s čistotou?

6. Jak souvisí pojmy „dětskost“ a „cudnost“?

7. Jak rozumíte smyslu Ježíšových slov: „Miluj svého bližního jako sebe sama“?

 

Na setkání se těší a srdečně zdraví

Pavel Kalpakcis a Michal Drobník

 

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz