Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Kult»

Datum/Čas
20.3.2019
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Liberec

Pod Skalkou 1450
46311 Liberec
Česká republika

Události v tomto místě


Všechny zájemce o výměnu zkušeností na jejich cestě hledání hodnot vycházejících z knihy Poselství Grálu zveme na cyklus tematických večerů. Tyto večery jsou koncipovány jako otevřená platforma pro lidi, kteří hlouběji hledají smysl života, duchovní hodnoty a chtějí je aplikovat do každodenního života. Cílem je vzájemné obohacení díky výměně pohledů na otázky, kterým čelíme jako jednotlivci, rodiny i jako lidstvo.

Snahou organizátorů je dát prostor každému účastníkovi, aby mohl vyjádřit svůj postoj, položit jakoukoli otázku a společně s ostatními se pokusit formulovat i odpověď. Rámec k těmto večerům tvoří vždy jedna z přednášek z­­ ­knihy Poselství Grálu jako vodítko určující směr společných úvah v rámci večera.

Tématem tohoto večera bude další přednáška  z knihy Poselství Grálu –  Kult.

Posíláme otázky, které vycházejí z této přednášky –  nad kterými se v rámci tématu můžete dopředu zamyslet:

Co si představíte pod pojmem kult?
Jak se dnes kult projevuje? V čem spočívají hlavní rozdíly oproti kultu, jaký by měl či mohl být?
Co se rozumí pod pojmem dogma?
Která dogmata v církvích a náboženských společnostech existují?
Co se rozumí neposkvrněným početím? Proč správný výklad není v protikladu k přírodním zákonům?
Proč připojovaly církve k základnímu učení ještě mnohé z vlastního myšlení?

Na setkání s vámi se těší

Pavel Kalpakcis a Michal Drobník

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz


Loading Map....