Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Vzestup»

Datum/Čas
21.2.2019
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Liberec

Pod Skalkou 1450
46311 Liberec
Česká republika
Navigace na místo konání

Události v tomto místě


Všechny zájemce o výměnu zkušeností na jejich cestě hledání hodnot vycházejících z knihy Poselství Grálu zveme na cyklus tematických večerů. Tyto večery jsou koncipovány jako otevřená platforma pro lidi, kteří hlouběji hledají smysl života, duchovní hodnoty a chtějí je aplikovat do každodenního života. Cílem je vzájemné obohacení díky výměně pohledů na otázky, kterým čelíme jako jednotlivci, rodiny i jako lidstvo.

Snahou organizátorů je dát prostor každému účastníkovi, aby mohl vyjádřit svůj postoj, položit jakoukoli otázku a společně s ostatními se pokusit formulovat i odpověď. Rámec k těmto večerům tvoří vždy jedna z přednášek z­­ ­knihy Poselství Grálu jako vodítko určující směr společných úvah v rámci večera.

Tématem tohoto večera bude přednáška  z knihy Poselství Grálu –  Vzestup.

Posíláme otázky, které vycházejí z této přednášky –  nad kterými se v rámci tématu můžete dopředu zamyslet:

Co je to materialismus, čím se vyznačuje materialistický postoj?
Proč dnes tak často přeceňujeme materiální stránku života?
Je hmotný majetek obecně špatný?
Jak se můžeme oprostit od viny?
Co rozumíte pod pojmem „nutnost odpykání“ a jak je možné odpykání viny stanovit konec?
Proč si člověk tvoří sám „nebe“ nebo „peklo“? Jak rozumět pojmu „peklo“?
Proč se člověku, který se rozhodl pro dobré chtění, hned  nedaří dobře?
Co pro vás znamená Ježíšův výrok: „Miluj bližního svého jako sebe sama“?

Na setkání s vámi se těší

Pavel Kalpakcis a Michal Drobník

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.org