Poselství Grálu

Ve světle Pravdy

Tři díly knihy Poselství Grálu obsahují celkem 168 na sebe obsahově navazujících přednášek, které předkládají ucelený obraz celého stvoření.
Přednášky, sestavené v této knize, vznikly v letech 1923–1938, dodnes však neztratily nic na své platnosti. Skýtají obsáhlé vysvětlení světa na základě přírodních zákonů, které umožňuje čtenáři poznat skryté souvislosti v životě. Dává mu tak cennou pomoc pro život.

Přečtěte si více »

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, autor knihy „Ve světle Pravdy“, se občanským jménem jmenoval Oskar Ernst Bernhardt. Byl to Němec, narodil se 18. dubna 1875 v Bischofswerdě poblíž Drážďan. Jméno Abd-ru-shin, pod kterým psal přednášky svého „Poselství Grálu“, znamená příbližně „služebník Světla“.

V roce 1928 přesídlil Oskar Ernst Bernhardt do Rakouska, kde žil až do doby, kdy mu nacisté vyvlastnili majetek a jeho dílo „Ve světle Pravdy“ zakázali.

Přečtěte si více »

Desatero Božích přikázání, Otčenáš

Abd-ru-shinův jasný a nadčasový výklad Desatera a modlitby Otčenáš.

Přečtěte si více »

Historie vzniku knihy „Ve světle Pravdy“

Abd-ru-shinova kniha „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ vznikala v období dvaceti let. Zprvu byly v „Listech Grálu“ otiskovány jednotlivé přednášky. V roce 1926 vyšlo „malé“ vydání „Poselství Grálu“, v roce 1931 „velké“ jednosvazkové vydání a nakonec třísvazková kniha, jak je dostupná i dnes.

Přečtěte si více »

Nadace Poselství Grálu

Stuttgart, Lenzhalde

Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je obecně prospěšná, nadkonfesní instituce. Byla založena v roce 1951 na podnět Marie Bernhardtové, vdovy po autoru Poselství Grálu, a nabízí řadu knih o světonázorových otázkách. Těžiště činnosti nakladatelství tvoří kniha „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina. K tomuto zásadnímu světonázorovému dílu, přeloženému doposud do 23 jazyků a dostupnému dosud v přibližně 90 zemích světa, se pojí mnoho dalších knih.

Přečtěte si více »