Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina

„Ve svém Poselství jsem přinesl vědění o stvoření spolu s vysvětlením všech v něm samočinně působících zákonů, které možno nazývat také zákony přírodními. Toto vědění ukazuje bez mezer veškeré tkaní ve stvoření a umožňuje jasně poznávat všechny děje. Tak zobrazuje s nedotknutelnou důsledností i účel celého lidského života, objasňuje jeho »odkud« a »kam«, a dává člověku odpověď na každou otázku, jestliže vážně hledá.“

  • – Abd-ru-shin