Nadace Poselství Grálu

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) je obecně prospěšná, nadkonfesní instituce. Byla založena v roce 1951 na podnět Marie Bernhardtové, vdovy po autoru Poselství Grálu, a nabízí řadu knih o světonázorových otázkách. Těžiště činnosti nakladatelství tvoří kniha „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina. K tomuto zásadnímu světonázorovému dílu, přeloženému doposud do 22 jazyků a dostupnému dosud v přibližně 90 zemích světa, se pojí mnoho dalších knih.

Nadace Poselství Grálu šíří výhradně „vydání poslední ruky“ knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina.

Autor ve svých posledních pozemských letech Poselství Grálu přepracoval a nově uspořádal s tím, že nadále se má vydávat jen toto vydání.

Toto výslovné autorovo přání, jak je oznámila vdova Marie Bernhardtová a dcera Irmingard Bernhardtová, Nadace Poselství Grálu respektuje.

V České republice vydává a šíří Poselství Grálu a navazující literaturu Nakladatelství Poselství Grálu (dříve Integrál Brno). Vzniklo v roce 1992 a své sídlo má v Brně.