Mezinárodní Hnutí Grálu

Mezinárodní Hnutí Grálu je volné, nadkonfesní společenství lidí. Z právního hlediska není organizací nebo spolkem, který by vyžadoval členství, ani církví. Je to volné sdružení, souhrnný pojem pro společenství lidí usilujících o život ve smyslu idejí díla „Ve světle Pravdy“.

www.hnutigralu.net