Ochrana osobních údajů

1.1 Na používání webové stránky www.poselstvigralu.org a na ní nabízených služeb se vztahují následující zásady ochrany osobních údajů. Tato webová stránka je nabídkou nadace Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Německo, E-Mail info@nullgral.de jako správce ve smyslu článku 4 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”).

1.2 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, zejména pokud jde o ochranu osobnostních práv při zpracování a používání těchto údajů. V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která se vztahují k vám osobně, například jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Automatizovaný sběr a zpracování dat prohlížečem

2.1 Stejně jako u jiných webových stránek náš server automaticky a dočasně v protokolech serveru shromažďuje informace, které jsou přenášeny prohlížečem, pokud jste toto nedeaktivovali. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám naše webové stránky zobrazili a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa počítače zasílajícího dotaz

  • data klientského požadavku

  • http kód odpovědi

  • webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (odkazující URL),

  • čas požadavku na server.

  • typ a verze prohlížeče

  • použitý operační systém počítače zasílajícího dotaz

Vyhodnocení osobních ze serverových protokolů neprobíhá. Tyto údaje v žádném případě nelze přiřadit konkrétním osobám. Kombinace těchto údajů s jinými zdroji dat nebude provedena, pokud k tomu neudělíte souhlas, například při registraci k odběru newsletteru (viz bod 3.2).

2.2 Používáme námi hostovaný nástroj Matomo pro analýzu a pravidelné zlepšování využívání našich webových stránek. Díky statistikám můžeme naši nabídku zlepšit a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právní základ pro zpracování dat představuje čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno f GDPR.

Pro toto hodnocení jsou v počítači uloženy soubory cookie (další podrobnosti v bodu 5). Takto uložené informace uchovává správce výlučně na svém serveru v Německu. Vyhodnocování dat můžete upravit odstraněním existujících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, upozorňujeme, že tyto webové stránky pravděpodobně nebudete moci používat v plném rozsahu. Zabránění ukládání souborů cookie je možné prostřednictvím nastavení v prohlížeči. Použití aplikace Matomo je možné zabránit odstraněním následujícího zaškrtnutí pro aktivaci zásuvného modulu pro opt-out:

Tento web používá Matomo s rozšířením “AnonymizeIP”. V důsledku toho se adresy IP zpracovávají ve zkrácené podobě, což znamená, že lze tímto vyloučit přímé přiřazení k osobám. Adresa IP zprostředkovaná, kterou Mattomo získá prostřednictvím vašeho prohlížeče, nebude sloučena s jinými údaji, které shromažďujeme.

2.3 Google Maps

Na této webové stránce používáme nabídku Google Maps. To nám umožňuje vám ukázat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožnit vám pohodlně používat funkci mapy. Právním základem pro používání Google Maps je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Navštívením webových stránek získává společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v bodu 2.1 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášení do Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení k profilu Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo sestavení stránek na míru. Takové vyhodnocování se provádí (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména proto, aby poskytovali odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o svých aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznášet námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se k jeho využití musíte obrátit na Google.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také získáte další informace o svých příslušných právech a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podléhá mechanismu EU-USA Privacy Schield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Sběr dat a zpracování dobrovolně předávaných údajů

3.1 Všeobecný kontakt

Pokud nám poskytnete osobní údaje e-mailem, prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem (příjmení, jméno, e-mailová adresa, adresa), je toto obecně dobrovolné. Tyto údaje se používají k uskutečnění smluvního vztahu, zpracování vašich dotazů nebo vašich objednávek a pro vlastní výzkum trhu nebo výzkum mínění a pro vlastní reklamu poštou a e-mailem. Další použití, zejména předávání údajů třetím stranám za účelem reklamního, výzkumu trhu nebo mínění, neprobíhá. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a máte možnost dobrovolně poskytnout své jméno. Spolu s vaší e-mailovou adresou se zaznamenávají a ukládají data automaticky přenášená vaším prohlížečem (operační systém, typ prohlížeče a verze, odkazující URL a IP adresa). Tyto údaje se používají pouze pro komunikaci s vámi jako součást naší newsletterové nabídky. Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte s tím, že uložíme výše uvedené údaje pro rozesílání newsletteru.

Při registraci do našeho newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že po registraci vám zašleme e-mail na zadanou e-mailovou adresu, v níž vás požádáme o potvrzení, že chcete newsletter dostávat. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 14 dnů, vaše údaje budou smazány. Kromě toho ukládáme vámi použité IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vás informovat o možném zneužití vašich osobních údajů. Právní základ pro zpracování dat představuje čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Své odvolání můžete deklarovat změnou nastavení newsletteru na naší stránce newsletteru.

4. Zpřístupnění třetím stranám

4.1 Pokud jste nám poskytli osobní údaje, tyto informace zásadně nebudou poskytovány třetím stranám. Převod probíhá pouze

– v rámci vašeho souhlasu (viz bod 3.2). Při shromažďování údajů budete informováni o příjemcích nebo kategoriích příjemců.

– v průběhu zpracování vašich dotazů, objednávek a využívání našich služeb pověřenými subdodavateli, kteří obdrží pouze údaje potřebné k provedení zadaného úkonu a použijí je pouze k příslušnému účelu.

– v souvislosti se smluvním zpracováním údajů podle článku 28 GDPR externími poskytovateli služeb. Ti byli pečlivě vybráni a námi pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a předpisy GDPR a jsou pravidelně kontrolováni.

– v souvislosti s plněním právních závazků vůči orgánům oprávněným k informačním hlášením.

4.2 Na této webové stránce se využívají sociální pluginy. Sociální pluginy jsou webové aplikace, které propojují tyto webové stránky s vybranými sociálními sítěmi. Sociální pluginy však nejsou přímo integrovány, ale musí být nejprve aktivovány samostatným kliknutím. Pouze při této aktivaci je spojení se sociální sítí vytvořené bez ohledu na to, zda skutečně kliknete na sociální pluginy. Prostřednictvím tohoto připojení může být pluginem přenesena vaše IP adresa a uživatelská data příslušné sociální sítě. Podrobnosti o použitých pluginech sociálních sítí naleznete v bodu 6.

5. Cookies

5.1 Webová stránka používá soubory cookie. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti vašeho prohlížeče. Na této webové stránce se používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

– Přechodné soubory cookie (viz 5.2)

– Trvalé soubory cookie (viz 5.3).

5.2 Dočasné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména soubory cookie relace. Tyto uchovávají takzvané ID relace, kterým mohou být různé požadavky vašeho prohlížeče přiřazeny jedné relaci. To umožní rozpoznat Váš počítač při návratu na naše webové stránky. Soubory soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

5.3 Permanentní soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou, což může být různé v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

5.4 Nastavení prohlížeče můžete libovolně konfigurovat, například můžete odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Uvědomte si, že pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

6. Sociální sítě

6.1 Na našich webových stránkách naleznete odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr a WordPress.com. Jedná se pouze o odkazy, nikoliv o sociální pluginy. Datový přenos se neuskuteční.

6.1 YouTube

Pro prohlížení našich videí používáme službu videa společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). Právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Pokud jsou videa YouTube vložena na našich webových stránkách, obsah vloženého videa bude přenášen přímo z YouTube do vašeho prohlížeče. Současně budou přenášena data z vašeho prohlížeče na YouTube. K tomu dochází bez ohledu na to, zda na video kliknete nebo nikoli. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které YouTube tímto způsobem shromažďuje. Podle našich současných poznatků se jedná o následující údaje, zejména pro zobrazení integrovaný YouTube videí:

  1. navštívenou stránku našeho webu, která obsahuje video,

  2. obecné údaje odesílané vašim prohlížečem (IP adresa, typ a verze prohlížeče, operační systém, čas),

  3. u registrovaných a přihlášených uživatelů YouTube nebo Google jejich Google ID.

Integrovaná YouTube videa mohou být také ošetřena prostřednictvím doplňků prohlížeče takovým způsobem, aby služba YouTube data neshromažďovala. Pokud jste přihlášení do Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení svého profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube uchovává vaše údaje jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo vlastní individualizované zobrazení svých webových stránek. Takové vyhodnocování se provádí (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména proto, aby poskytovali odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o svých aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznášet námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se k jeho využití musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Tam také získáte další informace o vašich právech a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podléhá mechanismu EU-USA Privacy Schield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Doba uložení

Vaše údaje budou používány pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro stávající vztahy se zákazníky, tedy pokud nám poskytnete svůj souhlas nebo pokud máme oprávněný zájem na dalším zpracování. V těchto případech zpracováváme vaše údaje až do zrušení vašeho souhlasu, nebo dokud nevznesete námitky vůči našim oprávněným zájmům. Bez ohledu na to, vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni ukládat data ohledně adresy, platby a objednávky po dobu deseti let.

8. Vaše práva

8.1 K těm osobním údajům, které se vás týkají, máte následující práva:

– právo na informace,

– právo na opravu nebo vymazání,

– právo na omezení zpracování,

– právo vznést námitku proti zpracování,

– právo na přenositelnost údajů

Písemnou žádost prosím směřujte na Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart nebo na e-mailovou adresu info@nullgral.de.

8.2 Máte také právo stěžovat si na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu ochrany údajů.