Ochrana osobních údajů

1.1 Na používání webové stránky www.poselstvigralu.org a na ní nabízených služeb se vztahují následující zásady ochrany osobních údajů. Tato webová stránka je nabídkou nadace Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Německo, E-Mail info@nullgral.de jako správce ve smyslu článku 4 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1.2 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, zejména pokud jde o ochranu osobnostních práv při zpracování a používání těchto údajů. V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která se vztahují k vám osobně, například jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

2. Automatizovaný sběr a zpracování dat prohlížečem

2.1 Stejně jako u jiných webových stránek náš server automaticky a dočasně v protokolech serveru shromažďuje informace, které jsou přenášeny prohlížečem, pokud jste toto nedeaktivovali. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám naše webové stránky zobrazili a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa počítače zasílajícího dotaz

  • data klientského požadavku

  • http kód odpovědi

  • webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (odkazující URL),

  • čas požadavku na server.

  • typ a verze prohlížeče

  • použitý operační systém počítače zasílajícího dotaz

Vyhodnocení osobních ze serverových protokolů neprobíhá. Tyto údaje v žádném případě nelze přiřadit konkrétním osobám. Kombinace těchto údajů s jinými zdroji dat nebude provedena, pokud k tomu neudělíte souhlas, například při registraci k odběru newsletteru (viz bod 3.2).

3. Sběr dat a zpracování dobrovolně předávaných údajů

3.1 Všeobecný kontakt

Pokud nám poskytnete osobní údaje e-mailem, prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem (příjmení, jméno, e-mailová adresa, adresa), je toto obecně dobrovolné. Tyto údaje se používají k uskutečnění smluvního vztahu, zpracování vašich dotazů nebo vašich objednávek a pro vlastní výzkum trhu nebo výzkum mínění a pro vlastní reklamu poštou a e-mailem. Další použití, zejména předávání údajů třetím stranám za účelem reklamního, výzkumu trhu nebo mínění, neprobíhá. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a máte možnost dobrovolně poskytnout své jméno. Spolu s vaší e-mailovou adresou se zaznamenávají a ukládají data automaticky přenášená vaším prohlížečem (operační systém, typ prohlížeče a verze, odkazující URL a IP adresa). Tyto údaje se používají pouze pro komunikaci s vámi jako součást naší newsletterové nabídky. Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte s tím, že uložíme výše uvedené údaje pro rozesílání newsletteru.

Při registraci do našeho newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že po registraci vám zašleme e-mail na zadanou e-mailovou adresu, v níž vás požádáme o potvrzení, že chcete newsletter dostávat. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 14 dnů, vaše údaje budou smazány. Kromě toho ukládáme vámi použité IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vás informovat o možném zneužití vašich osobních údajů. Právní základ pro zpracování dat představuje čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Své odvolání můžete deklarovat změnou nastavení newsletteru na naší stránce newsletteru.

4. Zpřístupnění třetím stranám

4.1 Pokud jste nám poskytli osobní údaje, tyto informace zásadně nebudou poskytovány třetím stranám. Převod probíhá pouze

– v rámci vašeho souhlasu (viz bod 3.2). Při shromažďování údajů budete informováni o příjemcích nebo kategoriích příjemců.

– v průběhu zpracování vašich dotazů, objednávek a využívání našich služeb pověřenými subdodavateli, kteří obdrží pouze údaje potřebné k provedení zadaného úkonu a použijí je pouze k příslušnému účelu.

– v souvislosti se smluvním zpracováním údajů podle článku 28 GDPR externími poskytovateli služeb. Ti byli pečlivě vybráni a námi pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a předpisy GDPR a jsou pravidelně kontrolováni.

– v souvislosti s plněním právních závazků vůči orgánům oprávněným k informačním hlášením.

5. Doba uložení

Vaše údaje budou používány pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro stávající vztahy se zákazníky, tedy pokud nám poskytnete svůj souhlas nebo pokud máme oprávněný zájem na dalším zpracování. V těchto případech zpracováváme vaše údaje až do zrušení vašeho souhlasu, nebo dokud nevznesete námitky vůči našim oprávněným zájmům. Bez ohledu na to, vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni ukládat data ohledně adresy, platby a objednávky po dobu deseti let.

6. Vaše práva

6.1 K těm osobním údajům, které se vás týkají, máte následující práva:

– právo na informace,

– právo na opravu nebo vymazání,

– právo na omezení zpracování,

– právo vznést námitku proti zpracování,

– právo na přenositelnost údajů

Písemnou žádost prosím směřujte na Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart nebo na e-mailovou adresu info@nullgral.de.

6.2 Máte také právo stěžovat si na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu ochrany údajů.