Obsah knihy

Tři díly Poselství Grálu obsahují celkem 168 na sebe obsahově navazujících přednášek, předkládajících ucelený obraz celého stvoření.

Kniha je uspořádána tak, že od jednoduchého líčení pojmu nebo skutečnosti přechází ke stále obšírnějším vysvětlením. Doporučuje se proto číst přednášky v jejich pořadí.

Zde naleznete obsah knihy podle pořadí přednášek.

 

I. DÍL

 1. Co hledáte?
 2. Volání po pomocníku
 3. Antikrist
 4. Mravnost
 5. Probuďte se!
 6. Mlčení
 7. Vzestup
 8. Kult
 9. Strnulost
 10. Dětskost
 11. Cudnost
 12. První krok
 13. Svět
 14. Hvězda betlémská
 15. Boj
 16. Moderní duchověda
 17. Nesprávné cesty
 18. Co dnes odděluje tolik lidí od Světla?
 19. Tenkrát…!
 20. Bloudění
 21. Lidské slovo
 22. Žena pozdějšího stvoření
 23. Odevzdanost
 24. Lenost ducha
 25. Pozemský člověk před svým Bohem
 26. Vše mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!
 27. Kniha života
 28. Říše tisíce let
 29. Nutné slovo
 30. Velká kometa
 31. Učitel světa
 32. Cizinec
 33. Záchrana! Spása!
 34. Řeč Páně

 

II. DÍL

 1. Odpovědnost
 2. Osud
 3. Stvoření člověka
 4. Člověk ve stvoření
 5. Dědičný hřích
 6. Bůh
 7. Vnitřní hlas
 8. Náboženství lásky
 9. Spasitel
 10. Tajemství zrození
 11. Lze radit k okultnímu cvičení?
 12. Spiritismus
 13. Připoutaný k zemi
 14. Je pohlavní zdrženlivost duchovně prospěšná?
 15. Myšlenkové formy
 16. Bdi a modli se!
 17. Manželství
 18. Právo dítěte vůči rodičům
 19. Modlitba
 20. Otčenáš
 21. Uctívání Boha
 22. Člověk a jeho svobodná vůle
 23. Ideální lidé
 24. Uvalte na něho všechnu vinu
 25. Zločin hypnózy
 26. Astrologie
 27. Symbolika v lidském osudu
 28. Víra
 29. Pozemský majetek
 30. Smrt
 31. Zesnulý
 32. Zázrak
 33. Křest
 34. Svatý Grál
 35. Tajemství Lucifera
 36. Oblasti temna a zavržení
 37. Oblasti světla a ráj
 38. Světové dění
 39. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 40.  Odluka vědy od lidstva
 41. Duch
 42. Vývoj stvoření
 43. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 44. Neposkvrněné početí a zrození Syna Božího
 45. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 46. Sestup z kříže!
 47. To je mé tělo! To je má krev!
 48. Vzkříšení pozemského těla Kristova
 49. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zpětného působení
 50. Syn Člověka
 51. Pohlavní síla a její význam pro duchovní vzestup
 52. Já jsem vzkříšení a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!
 53. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, záření, prostor a čas
 54. Omyl jasnovidectví
 55. Druhy jasnovidectví
 56. V říši démonů a fantomů
 57. Okultní cvičení, masitá nebo rostlinná strava
 58. Léčivý magnetismus
 59. Žijte přítomností!
 60. Co má člověk činit, aby mohl vejít do Božího království?
 61. Vidíš třísku v oku svého bratra, a trámu ve vlastním oku nedbáš!
 62. Boj v přírodě
 63. Vylití Ducha svatého
 64. Pohlaví
 65. Může být stáří překážkou duchovního vzestupu?
 66. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!
 67. Bohové – Olymp – Valhala
 68. Tvor člověk
 69. A tisíc let je jako jeden den!
 70. Cit
 71. Život

 

III. DÍL

 1. V zemi soumraku
 2. Hloubal
 3. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 4. Boží služebníci
 5. Instinkt zvířat
 6. Přátelský polibek
 7. Zkřivený nástroj
 8. Dítě
 9. Úkol lidského ženství
 10. Všudypřítomnost
 11. Kristus pravil …!
 12. Pohyb jako zákon stvoření
 13. Zozemské tělo
 14. Tajemství krve
 15. Temperament
 16. Pohleď, člověče, jak máš putovat stvořením, aby vlákna osudu tvůj vzestup nebrzdila, nýbrž podporovala
 17. Nový zákon
 18. Povinnost a věrnost
 19. Krása národů
 20. Dokonáno jest!
 21. Na hrubohmotné hranici
 22. Poznávání Boha
 23. Jméno
 24. Zytostné
 25. Malí bytostní
 26. V hrubohmotné dílně bytostných
 27. Duše putuje …
 28. Žena a muž
 29. Pokřivené
  duše
 30. Duchovní vůdce člověka
 31. Světlé nitky nad vámi!
 32. Prakrálovna
 33. Koloběh záření
 34. Straňte se farizejů!
 35. Posedlý
 36. Proste, a bude vám dáno!
 37. Dík
 38. Budiž Světlo!
 39. Bezbytostné
 40. Vánoce
 41. Nepadněte v pokušení!
 42. Smysl pro rodinu
 43. Útulný domov
 44. Věřící ze zvyku
 45. Pohleď, co ti prospívá!
 46. Všemoudrost
 47. Slabé pohlaví
 48. Zbořený most
 49. Strážkyně plamene
 50. Přehled stvoření
 51. Duše
 52. Příroda
 53. Duchovní zárodky
 54. Bytostné zárodky
 55. Kruh bytostného
 56. Praduchovní úrovně I
 57. Praduchovní úrovně II
 58. Praduchovní úrovně III
 59. Praduchovní úrovně IV
 60. Praduchovní úrovně V
 61. Praduchovní úrovně VI
 62. Praduchovní úrovně VII
 63. Doslov: Jak se má Poselství přijímat