1920-1941: Historie vzniku knihy „Ve světle Pravdy“

Od Listů Grálu až po „vydání poslední ruky“

Abd-ru-shinova kniha „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ vznikala v období dvaceti let. Zprvu byly v „Listech Grálu“ otiskovány jednotlivé přednášky. V roce 1926 vyšlo „malé“ vydání „Poselství Grálu“, v roce 1931 „velké“ jednosvazkové vydání a nakonec třísvazková kniha, jak je dostupná i dnes.
Tyto pestré dějiny vzniku vedou občas k nedorozuměním. V následujícím podrobném přehledu naleznete informace k jednotlivým vydáním „Poselství Grálu“ a pořadí přednášek, jak je Abd-ru-shin při každém vydání nově uspořádal.

Zde se dočtete více o historii vzniku:

  1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
  2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
  3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
  4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
  5. Shrnutí
  6. Příloha