Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »2. přikázání»

Datum/Čas
21.11.2019
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Liberec

Pod Skalkou 1450
46311 Liberec
Česká republika
Navigace na místo konání

Události v tomto místě


Drazí přátelé,

dovolte, abychom vás srdečně pozvali na další  tematický večer, který se bude konat ve čtvrtek 21.11.  2019 od 18:00 hodin ve společenské místnosti správního domu Kruhu Grálu Liberec na adrese: Pod skalkou 1450, Liberec 30.

Tématem tohoto setkání bude druhé z Desatera Božích přikázání.:  „Nevezmeš nadarmo jméno Hospodina, svého Boha!“

 

Otázky na zpracování a zamyšlení:


1. Užívá se to jméno při každé příležitosti?

2. Jak je možné, že znehodnocujeme toto jméno jako pojem?

3. Když zatahujeme tento pojem do hovorové řeči, co potom zbývá z uctívání, lásky a hluboké úcty?

4. Proč chybným užíváním a tedy snižováním ztrácíme vlastní schopnost vyciťování?

5. Jaké má vlasně důsledky chyné užívání tohoto jména – jak nebo v čem se nám to vlastně vrátí?

6. Nedává toto přikázání také pokyn, jaké mají být naše modlitby, abychom toto přikázání   nepřekračovali?

 

Na setkání se těší a srdečně zdraví!

Pavel Kalpakcis a Michal Drobník

 

Diskusní skupina má napomoci k získávání cenných poznatků pro svůj vlastní život a rozvíjení svých duchovních hodnot.

 

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz