Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »První krok»

Milí čtenáři!

Z obav o Vaše zdraví jsme téměř ve všech zemích pozastavili konání našich veřejných čtení, diskusních večerů a seminářů do konce září. Ale rádi budeme i nadále k dispozici pro Vaše otázky a srdečně Vás zveme, abyste se s námi spojili telefonicky nebo e-mailem. Také když budete potřebovat informace ohledně odvolání veřejných akcí ve Vaší zemi.

Chtěl bych ještě nyní, v této náročné době, která je výzvou pro všechny, poukázat na náš hlavní titul „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“, jež je pro mě osobně zdrojem důvěry a oporou ve všech životních situacích. Prvních dvanáct přednášek Poselství Grálu si můžete přečíst i on-line na našich webových stránkách.

Zůstaňte zdraví a plni důvěry! Doufáme, že Vás budeme moci brzy opět osobně přivítat na některé z našich akcí!

Se srdečným pozdravem
Michal Oort, nakladatel

Datum/Čas
12.9.2019
18:00 hodin
iCal, gCal

Místo konání
Prostory Kruhu Grálu Liberec

Pod Skalkou 1450
46311 Liberec
Česká republika
Navigace na místo konání

Události v tomto místě


Všechny zájemce o výměnu zkušeností na jejich cestě hledání hodnot vycházejících z knihy Poselství Grálu zveme na cyklus tematických večerů. Tyto večery jsou koncipovány jako otevřená platforma pro lidi, kteří hlouběji hledají smysl života, duchovní hodnoty a chtějí je aplikovat do každodenního života. Cílem je vzájemné obohacení díky výměně pohledů na otázky, kterým čelíme jako jednotlivci, rodiny i jako lidstvo.

Snahou organizátorů je dát prostor každému účastníkovi, aby mohl vyjádřit svůj postoj, položit jakoukoli otázku a společně s ostatními se pokusit formulovat i odpověď. Rámec k těmto večerům tvoří vždy jedna z přednášek z­­ ­knihy Poselství Grálu jako vodítko určující směr společných úvah v rámci večera.

Tématem tohoto setkání bude dvanáctá přednáška  z díla Ve Světle Pravdy – První krok.

 

Na setkání si prosím připravte odpovědi na tyto otázky:

1. V čem podle vás spočívá onen “první krok” na cestě ke Světlu?

2. Co je přesně myšleno větou “Není nic platné o mém slově vědět”? Proč není pouhé “vědění o Slově” nic platné:

3. Proč náleží myšlenky také k pozemskému, hmotnému světu ?

4. Jaké opomíjené působení myšlenky mají a jaká odpovědnost z něj vyplývá?

5. Proč je dosažení “čistoty myšlenek” nejtěžším krokem? Ale také nejdůležitějším a “prvním krokem”?

6. Proč neprospívá potírat špatné myšlenky ?

7. Proč je právě věta “Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni” tak důležitá?

Diskusní skupina má napomoci k získávání cenných poznatků pro svůj vlastní život a rozvíjení svých duchovních hodnot.

 

Na setkání se těší a srdečně zdraví!

Pavel Kalpakcis a Michal Drobník

 

Kontakt:

Nadace Hnutí Grálu v ČR

Telefon: +420 545 213 964

E-mail: info@nullposelstvigralu.cz