1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydání Poselství Grálu 1926

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 01

Již od roku 1920 začal Oskar Ernst Bernhardt přednášet o tématech, která zaměstnávala lidi v jeho blízkém okolí, a následně je zachytil v písemné formě.

V letech 1923/24 pak pod jménem Abd-ru-shin (Abdruschin) uveřejnil své přednášky i odpovědi na otázky v sedmi samostatných sešitech pod názvem „Listy Grálu“ (Gralsblätter) série I. Vydány byly v nakladatelství „Verlag der Gralsblätter“ v Bad Heilbrunnu, kde tehdy žila rodina Bernhardtova.

Oskar Ernst Bernhardt používal jako autor přednášek svého Poselství Grálu jméno Abd-ru-shin, což znamená „služebník (syn) Světla“. Původně se toto jméno psalo „Abdruschin“, zároveň se, i když zřídka, objevovala v „Listech Grálu“ i forma „Abd-ru-shin“. Tento způsob psaní se prosadil v polovině třicátých let.

 

gralsbl-serie1-heft3-400px

„Listy Grálu“ Série I
Názvy přednášek a odpovědi na otázky, které později vyšly v podobě přednášek:

 • SEŠIT 1
 • Co hledáte?
 • Žijte (pozdější název: Probuďte se!)
 • Velké tajemství
  (pozdější název: Mlčení)
 • Spása (pozdější název: Vzestup)
 • SEŠIT 2
 • Odpovědnost
 • Osud
 • Stvoření člověka
 • Člověk ve stvoření
 • Dědičný hřích
 • Syn Boží a Syn Člověka
 • Bůh
 • Vnitřní hlas
  Odpověď na otázku o náboženství lásky
 • SEŠIT 3
 • Spasitel
 • Tajemství zrození
 • Je možno radit k okultnímu cvičení?
 • Spiritismus
 • Připoutaný k zemi
 • Je pohlavní zdrženlivost nutná a lze k ní radit?
 • Odpověď na otázku mj. o neposkvrněném početí
 • SEŠIT 4
 • Poslední soud
 • Boj
 • Myšlenkové formy
 • Mravnost
 • Manželství
 • Modlitba
 • SEŠIT 5
 • Člověk a jeho svobodná vůle
 • Moderní duchověda
 • Nesprávné cesty
  Odpověď na otázku týkající
  se mj. Panny Marie a zaslíbení
 • SEŠIT 6
 • Uvalte na něj všechnu vinu
 • Prve nežli Abraham byl, já jsem
 • Zločin hypnózy
 • Astrologie
 • Symbolika v lidském osudu
 • Víra
 • Pozemské statky
 • Smrt
 • Zázrak
 • Křest
 • SEŠIT 7
 • Svatý Grál
 • Tajemství Lucifera
 • Oblasti temnoty a zavržení
 • Oblasti světla a ráj
 • Světové dění
 • Člověk a zvíře
 • Odpověď na otázku týkající se mj. vědy a lidstva

 

V roce 1926 dal Abd-ru-shin většině svých přednášek uveřejněných v sešitovém vydání série I „Listů Grálu“ knižní podobu. Knihu vydal v Nakladatelství Gralsblätter Oskar Ernst Bernhardt, Tutzing pod názvem

„Ve světle Pravdy – nové Poselství Grálu od Abdruschina“.

Toto vydání Poselství Grálu bylo a je nazýváno „malým vydáním“, „fialovým vydáním“ nebo také „tutzingským vydáním“ (podle tehdejšího bydliště rodiny Bernhardtových a sídla nakladatelství).

 

lila-augabe-400px

Z prvního sešitu „Listů Grálu“ použil Abd-ru-shin ve vydání Poselství Grálu 1926 pouze přednášku „Co hledáte?“. Přednášky: „Žijte!“ (pozdější název ve vydání z roku 1931 i ve „vydání poslední ruky“: „Probuďte se!“), „Velké tajemství“ (pozdější název: „Mlčení“) a „Spása“ (pozdější název: „Vzestup“) nebyly do tohoto vydání ještě zařazeny. a přednášku ze sedmého sešitu „Prve nežli Abraham byl, já jsem“ Abd-ru-shin nezařadil vůbec.

Odpovědi na otázky z výše uvedených sešitů série I vyšly pak jako přednášky – například „Náboženství lásky“ a „Odluka vědy od lidstva“. Poselství Grálu z roku 1926 uzavírají nové, předtím nezveřejněné přednášky „Duch“ a „Vývoj stvoření“. Již v sedmém sešitu „Listů Grálu“, posledním ze série I, však bylo oznámeno, že vyjde přednáška „Stvoření“.

Právě přepracování odpovědí na otázky do podoby přednášek svědčí o živé komunikaci mezi spisovatelem a čtenáři či posluchači. Jejich pochopení nebo nepochopení, dotazy a podněty mu byly často „nápovědou“ pro zpracování dalších přednášek. Od samého začátku byl tedy stav duchovního poznání lidí do jisté míry klíčem k formě zprostředkování Poselství. Tento postup se uplatnil i v novém uspořádání přednášek ve „vydání poslední ruky“ v době autorova nuceného pobytu v Kipsdorfu.

Abd-ru-shin se v době sestavování Poselství Grálu v roce 1926 necítil vázán dřívějším sledem svých přednášek, uveřejněných v „Listech Grálu“, nýbrž jako autor využil možnost sestavit své přednášky tak, jak to v té době pokládal za účelné a správné.

 

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha