Příloha

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 06

„Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu od Abdruschina“, vydání 1926

 

lila-augabe-400pxSeznam přednášek

 • 01. Co hledáte?
 • 02. Odpovědnost
 • 03. Osud
 • 04. Stvoření člověka
 • 05. Člověk ve stvoření
 • 06. Dědičný hřích
 • 07. Syn Boží a Syn Člověka
 • 08. Bůh
 • 09. Vnitřní hlas
 • 10. Náboženství lásky
 • 11. Spasitel
 • 12. Tajemství zrození
 • 13. Lze radit k okultnímu cvičení?
 • 14. Spiritismus
 • 15. Připoutaný k zemi
 • 16. Je pohlavní zdrženlivost nutná a lze k ní radit?
 • 17. Poslední soud
 • 18. Boj
 • 19. Myšlenkové formy
 • 20. Mravnost
 • 21. Manželství
 • 22. Modlitba
 • 23. Člověk a jeho svobodná vůle
 • 24. Moderní duchověda
 • 25. Nesprávné cesty
 • 26. Uvalte na něj všechnu vinu
 • 27. Zločin hypnózy
 • 28. Astrologie
 • 29. Symbolika v lidském osudu
 • 30. Víra
 • 31. Pozemský majetek
 • 32. Smrt
 • 33. Zázrak
 • 34. Křest
 • 35. Svatý Grál
 • 36. Tajemství Lucifera
 • 37. Oblasti temnoty a zavržení
 • 38. Oblasti světa a ráj
 • 39. Světové dění
 • 40. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 • 41. Odluka vědy od lidstva
 • 42. Duch
 • 43. Vývoj stvoření

 

„Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abdruschina“, velké vydání 1931

 gb-grosse-ausg1931-d-400px

Seznam přednášek

 • Úvod
 • 01. Co hledáte?
 • 02. Probuďte se
 • 03. Mlčení
 • 04. Vzestup
 • 05. Odpovědnost
 • 06. Osud
 • 07. Stvoření člověka
 • 08. Člověk ve stvoření
 • 09. Dědičný hřích
 • 10. Syn Boží a Syn Člověka
 • 11. Bůh
 • 12. Vnitřní hlas
 • 13. Náboženství lásky
 • 14. Spasitel
 • 15. Tajemství zrození
 • 16. Je možno radit k okultnímu cvičení?
 • 17. Spiritismus
 • 18. Připoutaný k zemi
 • 19. Je pohlavní zdrženlivost nutná a lze k ní radit?
 • 20. Poslední soud
 • 21. Boj
 • 22. Myšlenkové formy
 • 23. Mravnost
 • 24. Bdi a modli se!
 • 25. Manželství
 • 26. Právo dítěte vůči rodičům
 • 27. Modlitba
 • 28. Otčenáš
 • 29. Uctívání Boha
 • 30. Člověk a jeho svobodná vůle
 • 31. Moderní duchověda
 • 32. Nesprávné cesty
 • 33. Ideální lidé
 • 34. Uvalte na něho všechnu vinu
 • 35. Zločin hypnózy
 • 36. Astrologie
 • 37. Symbolika v lidském osudu
 • 38. Víra
 • 39. Pozemský majetek
 • 40. Smrt
 • 41. Zesnulý
 • 42. Zázrak
 • 43. Křest
 • 44. Svatý Grál
 • 45. Tajemství Lucifera
 • 46. Oblasti temnoty a zavržení
 • 47. Oblasti světla a ráj
 • 48. Světové dění
 • 49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 • 50. Odluka vědy od lidstva
 • 51. Duch
 • 52. Vývoj stvoření
 • 53. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 • 54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
 • 55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 • 56. Sestup z kříže
 • 57. To je mé tělo! To je má krev!
 • 58. Vzkříšení pozemského těla Kristova
 • 59. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zpětného působení
 • 60. Syn Člověka
 • 61. Bloudění
 • 62. Pohlavní síla a její význam pro duchovní vzestup
 • 63. Já jsem vzkříšení a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!
 • 64. Co dnes odděluje tolik lidí od Světla?
 • 65. Volání po vůdci
 • 66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
 • 67. Omyl jasnovidectví
 • 68. Druhy jasnovidectví
 • 69. V říši démonů a fantomů
 • 70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
 • 71. Léčivý magnetismus
 • 72. Žijte přítomností!
 • 73. Velká kometa
 • 74. Co má člověk činit, aby mohl vejít do Božího království?
 • 75. Vidíš třísku v oku svého bratra, a trámu ve vlastním oku nedbáš!
 • 76. Boj v přírodě
 • 77. Vylití Ducha svatého
 • 78. Pohlaví
 • 79. Je stáří překážkou duchovního vzestupu?
 • 80. Bylo jednou …! (Tenkrát …!)
 • 81. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!
 • 82. Bohové – Olymp – Valhala
 • 83. Povolaní
 • 84. Lidský tvor (Tvor člověk)
 • 85. A tisíc let je jako jeden den
 • 86. Cit
 • 87. Světový učitel (Učitel světa)
 • 88. Cizinec
 • 89. Poslední slovo
 • 90. Antikrist
 • 91. a vyplnilo se …
 • Závěrečné slovo
  Dodatek:
 • Desatero Božích přikázání
 • Život

 

„Poselství Grálu doznívá“ od Abdruschina, svazek I, 1934

nachklaengle-1-400px

Seznam přednášek

 • 01. Svaté Slovo
 • 02. V zemi soumraku
 • 03. Jitro vzkříšení
 • 04. Hloubal
 • 05. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 • 06. Boží služebníci
 • 07. Instinkt zvířat
 • 08. Přátelský polibek
 • 09. Žena pozdějšího stvoření
 • 10. Zkřivený nástroj
 • 11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!
 • 12. Dítě
 • 13. Úloha lidského ženství
 • 14. Říše tisíce let
 • 15. Nutné vyrovnání
 • 16. Ježíš a Imanuel
 • 17. Vánoce!
 • 18. Všudypřítomnost
 • 19. Kristus pravil …!
 • 20. Oddanost (Odevzdanost)
 • 21. Jemnohmotné trnité křoví
 • 22. Lenost ducha
 • 23. „Pohyb“ zákonem stvoření (Pohyb jako zákon stvoření)
 • 24. Pozemské tělo
 • 25. Temperament
 • 26. Hleď, člověče,
  jak máš putovat stvořením, aby vlákna osudu tvůj vzestup nebrzdila, nýbrž podporovala
 • 27. Hvězda Betlémská
 • 28. Nový zákon
 • 29. Kastovnictví, společenský řád
 • 30. Povinnost a věrnost
 • 31. Usilujte o přesvědčení!
 • 32. Krása národů
 • 33. Jaký jsi, člověče!
 • 34. Dokonáno jest!
 • 35. Nechť v tobě procitnou Velikonoce, člověče!
 • 36. Na hrubohmotné hranici
 • 37. Pozemský člověk před svým Bohem
 • 38. Poznávání Boha
 • 39. Bytostné
 • 40. Kdo nyní nechce znát mé Slovo kvůli něčemu jinému, toho nebudu znát v hodině jeho nouze!
 • 41. Malí bytostní
 • 42. V hrubohmotné dílně bytostných
 • 43. Duše putuje …
 • 44. Žena a muž
 • 45. Pokřivené duše
 • 46. Duchovní vůdce člověka
 • 47. Světlé nitky nad vámi!
 • 48. Výstražně letí zvuk vánočních zvonů vesmírem
 • 49. Prakrálovna
 • 50. Koloběh záření
 • 51. Straňte se farizejů!
 • 52. Posedlý
 • 53. Proste, a bude vám dáno!
 • 54. Dík
 • 55. Zklamání
 • 56. A když se lidstvo zeptá …
 • 57. Budiž Světlo!
 • 58. Já posílám vás!
 • 59. Velikonoce 1934
 • 60. Bezbytostné
 • 61. Jak se má Poselství přijímat