1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 02

V letech 1926 až 1930 pak následovaly další přednášky jak v „Listech Grálu“, série II, („Gralsblätter“, sešit 1+2, sešit 3, 4+5 a sešit 6+7), tak i v časopisu „Volání“ („Der Ruf“, sešit 1+2, sešit 3+4, sešit 5, 6, 7, sešit 8+9, sešit 10, 11, 12 a sešit 13).

der-ruf-400px

Vydávání přednášek zajišťovalo do 1. dubna 1929 „Nakladatelství Gralsblätter“ Oskar Ernst Bernhardt a později je převzalo nakladatelství „Der Ruf“ GmbH, Mnichov.

Ve třech sešitech „Listů Grálu“ série II byly uveřejňovány výlučně Abd-ru-shinovy přednášky, jeho odpovědi na otázky a sdělení, zatímco v časopisu „Volání“, jehož podtitul zněl „Časopis pro veškeré pokrokové vědění“, bylo vedle Abd-ru-shina poskytnuto místo i jiným autorům, většinou z jeho blízkého okolí.

 

Abd-ru-shinovy přednášky v časopisu „Volání“

 • SEŠIT 1/2 – srpen/září 1927
 • Tenkrát…! (starší český překlad Bylo jednou…!)
 • SEŠIT 3/4 – říjen/listopad 1927
 • Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!
 • SEŠIT 5/6/7 – prosinec 1927, leden/únor 1928
 • Vánoce! (text není identický s přednáškou „Vánoce“ v třetím díle Poselství Grálu „vydání poslední ruky“)
 • SEŠIT 8/9 – březen/duben 1928
 • Bohové – Olymp – Valhala
 • Povolaní
 • Tvor člověk
 • SEŠIT 13 – květen/červen 1929
 • V říši démonů a fantomů
 • Druhy jasnovidectví
 • Cizinec
 • SEŠIT 10/11/12 – květen/červen/červenec 1928
 • Vylití Ducha svatého
 • Co má člověk činit, aby mohl vejít do Božího království?
 • Boj v přírodě
 • Pohlaví
 • Poslední slovo
  (pozdější název: Nutné slovo)

V letech 1927 až 1930 Abd-ru-shin publikoval přednášky i odpovědi na otázky také v časopisu „Volání“. V dvojčísle 8+9 bylo oznámeno, že Abd-ru-shin uveřejní v dalších sešitech „Volání“ větší počet svých přednášek, a že proto příští sešit „Listů Grálu“ série II vyjde teprve za několik měsíců. Tento ohlášený sešit 6+7 – poslední ze série II „Listů Grálu“ – byl pak vydán až v roce 1930, nikoli však v nakladatelství „Gralsblätter“, nýbrž již v nakladatelství „Der Ruf“ GmbH, Mnichov.

gralsblaetter-serie2-400px
 • SEŠIT 1/2 – 1926/27
 • Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 • Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
 • Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 • Vzkříšení pozemského těla Kristova
 • Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zpětného působení
 • Syn Člověka
 • SEŠIT 3/4/5 – 1927
 • Bloudění
 • Pohlavní síla a její význam pro duchovní vzestup
 • Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!
 • Co odděluje dnes tak mnoho lidí od Světla?
 • Volání po vůdci (pozdější název: Volání po pomocníku)
 • Velká kometa
 • Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
 • Omyl jasnovidectví
 • Žijte přítomností!
  Odpovědi na otázky mj. k tématům: okultní cvičení, masitá a rostlinná strava
 • Léčivý magnetismus
 • Je stáří překážkou duchovního vzestupu?
 • SEŠIT 6/7 – 1930
 • Uctívání Boha
 • Právo dítěte vůči rodičům
 • Ideální lidé
 • Vidíš třísku v oku svého bratra, a trámu ve vlastním oku nedbáš!
 • Antikrist
 • Kříž svatého Grálu

Do Poselství Grálu z roku 1931 je zařazeno 43 přednášek z vydání 1926 a dalších 48 přednášek, uveřejněných zčásti před, většinou však po roce 1926 v „Listech Grálu“ a v časopisu „Volání“, nebo publikováných poprvé až v tomto vydání.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

Před rokem 1926 byly zveřejněny přednášky: „Probuďte se!“ pod názvem „Žijte!“, dále „Mlčení“, původně „Velké tajemství“, a rovněž „Vzestup“ pod názvem „Spása“.

Přednášky publikované po roce 1926 v „Listech Grálu“ série II a v časopisu „Volání“ (jejich výčet viz výše) nejsou v tomto vydání často zařazeny ve stejném sledu, v jakém vyšly původně, nýbrž byly zčásti vsunuty mezi ostatní přednášky, zčásti seřazeny v jiném pořadí.

Poprvé byly v tomto vydání uveřejněny přednášky: „Bdi a modli se!“, „Zesnulý“, „Sestup z kříže!“, „To je mé tělo! To je má krev!“, „A tisíc let je jako jeden den!“, „Cit“, „Učitel světa“ a také „A vyplnilo se…!“.

Přednáška „Bdi a modli se!“ byla na rozdíl od vydání z roku 1926 zařazena mezi přednášky „Mravnost“ a „Manželství“, zatímco přednáška „Zesnulý“ ihned navázala na přednášku „Smrt“.

Přednášky „Sestup z kříže!“ a „To je mé tělo! To je má krev!“ vyšly poprvé mezi přednáškami „Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře“ a „Vzkříšení pozemského těla Kristova“ (obě z „Listů Grálu“ série II, sešit 1 a 2).

Přednášky „Okultní cvičení, masitá nebo rostlinná strava“, „Léčivý magnetismus“ a „Může být stáří překážkou duchovního vzestupu?“ byly převzaty z odpovědí na otázky, publikovaných v sešitu 3, 4, 5 „Listů Grálu“ série II.

Přednáška „Kříž svatého Grálu“ nebyla do vydání z roku 1931 zahrnuta.

Po závěrečném slově následoval dodatek, obsahující „Desatero Božích přikázání“ (poprvé vydáno samostatně již v roce 1929 společně s přednáškou „Otčenáš“) a přednášku „Život“.

Na rozdíl od vydání z roku 1926 byla ve „velkém vydání“ použita místo mezinárodně užívaných výrazů celá řada „poněmčených“ slov. Například pro slovo „Clown“ (klaun) výraz „Spassmacher“ (šprýmař), místo „Resonanz“ (resonance) slovo „Widerhall“ (ozvěna) atd. Tyto změny provedlo nakladatelství svévolně „v duchu tehdejší doby“ až při tiskové korektuře. K těmto změnám však Abd-ru-shin nikdy nesvolil. Irmingard Bernhardtová později podle originálu rukopisu vložila do textu „vydání poslední ruky“ opět výrazy, jež používal Abd-ru-shin.

 

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu
  1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha