1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“,vydání Poselství Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volání“, Listy Grálu, vydání Poselství Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Poselství Grálu doznívá,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Přepracování Poselství Grálu, vydání poslední ruky
 5. Shrnutí
 6. Příloha
Kapitola 03

Poté co vyšlo „velké vydání“ Poselství Grálu v roce 1931 – nazývané „velkým“ na rozdíl od „malého vydání“ z roku 1926 – bylo Abd-ru-shinem do roku 1934 uveřejněno dalších 59 jednotlivých číslovaných přednášek.

nachklaengle-1-400px

Těchto 59 jednotlivých přednášek bylo pak spolu s přednáškou „Bezbytostné“ a s doslovem „Jak se má Poselství přijímat“ sestaveno do knihy„Poselství Grálu doznívá“, svazek I (Nachklänge zur Gralsbotschaft,Band I) a v této formě také vydáno v nakladatelství „Der Ruf“ GmbH, Mnichov (obsah je uveden v dodatku).

Pořadí přednášek v knize „Poselství Grálu doznívá“, svazek I je opět jiné, než v jakém byly očíslované přednášky původně uveřejněny. Tak například první přednáškou v knižním vydání je přednáška „Svaté Slovo“, která byla jednotlivě publikována pod číslem 25. Některé z přednášek měly navíc v knižním vydání jiné názvy. Např. přednáška „Bílý rytíř“ vyšla pod názvem „Nutné vyrovnání“, „Vánoce 1932“ jako „Hvězda Betlémská“, „30. prosince 1932“ jako „Nový zákon“, „Velký pátek 1933“ jako „Dokonáno jest!“ a „Velikonoce 1933“ jako „Člověče, nechť v tobě procitnou Velikonoce!“

Seznam 59 číslovaných přednášek

 • 01. V zemi soumraku
 • 02. Jitro vzkříšení
 • 03. Hloubal
 • 04. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 • 05. Boží služebníci
 • 06. Instinkt zvířat
 • 07. Přátelský polibek
 • 08. Žena pozdějšího stvoření
 • 09. Zkřivený nástroj
 • 10. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!
 • 11. Dítě
 • 12. Úloha lidského ženství
 • 13. Říše tisíce let
 • 14. Bílý rytíř
 • 15. Ježíš a Imanuel
 • 16. Vánoce!
 • 17. Všudypřítomnost
 • 18. Kristus pravil …!
 • 19. Odevzdanost
 • 20. Jemnohmotné trnité křoví
 • 21. Lenost ducha
 • 22. Pohyb jako zákon stvoření
 • 23. Pozemské tělo
 • 24. Temperament
 • 25. Svaté Slovo
 • 26. Hleď, člověče, jak máš putovat stvořením, aby vlákna osudu tvůj vzestup nebrzdila, nýbrž podporovala
 • 27. Vánoce 1932
 • 28. 30. prosinec 1932
 • 29. Kastovnictví, společenský řád
 • 30. Povinnost a věrnost
 • 31. Usilujte o přesvědčení!
 • 32. Krása národů
 • 33. Budiž Světlo!
 • 34. Jaký jsi, člověče!
 • 35. Velký pátek 1933
 • 36. Velikonoce 1933
 • 37. Na hrubohmotné hranici
 • 38. Pozemský člověk před svým Bohem
 • 39. Poznávání Boha
 • 40. Bytostné
 • 41. Kdo nyní nechce znát mé Slovo kvůli něčemu jinému, toho nebudu znát v hodině jeho nouze!
 • 42. Malí bytostní
 • 43. V hrubohmotné dílně bytostných
 • 44. Duše putuje …
 • 45. Žena a muž
 • 46. Pokřivené duše
 • 47. Duchovní vůdce člověka
 • 48. Světlé nitky nad vámi!
 • 49. Výstražně letí znění vánočních zvonů vesmírem
 • 50. Prakrálovna
 • 51. Koloběh záření
 • 52. Straňte se farizejů!
 • 53. Posedlý
 • 54. Proste, a bude vám dáno!
 • 55. Dík
 • 56. Já posílám vás
 • 57. Velikonoce 1934
 • 58. a když se lidstvo zeptá …
 • 59. Zklamání

 

Dalších 38 jednotlivých přednášek, očíslovaných od 60 do 97, předtím knižně nevydaných, bylo postupně zveřejňováno mezi léty 1934–1937. Tehdy je bylo možno také zakoupit. Vycházely v nakladatelství „Der Ruf“ GmbH, Mnichov, později ve vlastním nakladatelství na Vomperbergu, nebo v Nakladatelství Maria Bernhardt, Vomperberg.

Některé z těchto přednášek nechal Abd-ru-shin rozmnožit nejdříve v té podobě, v jaké je poprvé přednesl, poté je přepracoval a určil k vydání, přičemž jim byla ponechána již přidělená pořadová čísla. „Praduchovní úrovně I–VII“ byly původně vydány pod názvem „Duchovní úrovně I–VII“. Přednášku „Duchovní úrovně V“ například Abd-ru-shin pronesl dne 22. dubna 1935 a brzy poté byla v původním znění zveřejněna. Avšak v období 1936/37 byla vydána v přepracovaném znění pod názvem „Praduchovní úrovně V“.
Přednášku č. 73 „Velikonoce 1935“ uveřejnil Abd-ru-shin pod názvem „Kniha života“ a přednášku č. 80 „Letnice 1935“ pod názvem „Živé Slovo“.

Kromě očíslovaných přednášek následovaly ještě neočíslované přednášky, a to „Letnice“, „Všechno musí být nové!“ a „Hora spásy“.

Dalších 38 číslovaných přednášek:

 • 60. Brána se otevírá!
 • 61. Zející rána
 • 62. Všemoudrost
 • 63. Lidské slovo
 • 64. Nový rok 1935
 • 65. Pohleď, co ti prospívá!
 • 66. (Pra)duchovní úrovně I
 • 67. Věřící ze zvyku
 • 68. Záchranná touha
 • 69. (Pra)duchovní úrovně II
 • 70. Velká očista
 • 71. (Pra)duchovní úrovně III
 • 72. (Pra)duchovní úrovně IV
 • 73. Velikonoce 1935 (Kniha života)
 • 74. (Pra)duchovní úrovně V
 • 75. (Pra)duchovní úrovně VI
 • 76. (Pra)duchovní úrovně VII
 • 77. k 30. květnu 1935 (Oběť)
 • 78. Strážkyně plamene
 • 79. Moc (síla) řeči
 • 80. Živé slovo (Letnice 1935)
 • 81. Smysl pro rodinu
 • 82. Útulný domov
 • 83. Učedníkův plamen
 • 84. Slabé pohlaví
 • 85. Zbořený most
 • 86. Přehled stvoření
 • 87. Duchovní zárodky
 • 88. Bytostné zárodky
 • 89. Připravovatelé cesty
 • 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší
 • 91. Očistné plameny
 • 92. Propast vlastních přání
 • 93. Duše
 • 94. Příroda
 • 95. Kruh bytostného
 • 96. Nepadněte v pokušení
 • 97. Vánoce

Autor původně patrně zamýšlel
sestavit z těchto přednášek II. svazek knihy „Poselství Grálu doznívá“, ale vzhledem k historickému jakož i duchovnímu vývoji k tomu nedošlo. Je-li v nynější době takovéto vydání II. svazku„Poselství Grálu doznívá“ v oběhu, není v žádném případě autentické.

Potíže při publikování v nakladatelství „Der Ruf“ GmbH, Mnichov, zaviněné sílícím tlakem nacistického režimu, přiměly autora v roce 1937 k uveřejnění dalších 10 přednášek včetně odpovědí na otázky v časopisu „Hlas“ („Die Stimme“) v nově zřízeném nakladatelství Verlags A.-G. „Die Stimme“, Curych.

 

Die Zeitschrift „Die Stimme“

 

V posledním čísle časopisu „Hlas“ byla zmínka o ztížených možnostech šíření spolu se sdělením, že vydání příštího čísla musí být odloženo na červenec 1938.

Avšak ani vydání dalších čísel „Hlasu“, ani případné vydání II. svazku „Poselství Grálu doznívá“ již možné nebylo. V březnu 1938 byl Abd-ru-shin nacisty zatčen, v září 1938 mu byl přikázán nucený pobyt pod dozorem gestapa nejprve ve Schlaurothu u Görlitz (Zhořelec) a od března 1939 v Kipsdorfu v Krušných horách.

 • SEŠIT 1
 • Tajemství krve
 • SEŠIT 2
 • Řeč Páně
 • SEŠIT 4
 • Dětskost
 • SEŠIT 5
 • Člověk a země
 • SEŠIT 7
 • Letnice
 • SEŠIT 8
 • První krok
 • SEŠIT 9
 • Cudnost
 • SEŠIT 10
 • Záchrana! Spása!
 • SEŠIT 11
 • Kult
 • SEŠIT 12
 • Strnulost